Thursday, 31 May 2018

Memory Cafe - Machynlleth

CYFEILLION DEMENTIA DYFFRYN DYFI 
I bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr yn Nyffryn Dyfi 
YMUNWCH Â NI CAFFI GOF am GÂN, PANED, CACEN A CHWMNI 
Y DDYDD MAWRTH CYNTA o bob mis 
Yn CLWB BOWLIO am 10yb – 11yb 
am ddim, mae cyfleusterau i’r anabl. 


DEMENTIA FRIENDS DYFI VALLEY 
For all in the Dyfi Valley. Carers welcome. 
JOIN US at our MEMORY CAFE for SONG, CUPPA, CAKE AND COMPANY 
The first TUESDAY of every month 
in the BOWLING CLUB 10-11 
FREE Disabled facilities 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 
For more information: Sandra Ward 01686 688034 or 
Chris Yallop 01650 511207

No comments:

Post a Comment